Trồng Cây Xoài bóng mát tại Học Viện Ngoại Giao

Cây Xanh Ba Miền chuyên cung cấp Cây Công trình , Cây ăn quả , Cây bóng mát .
Vườn ươm 5ha với hàng trăm các loại Cây Công Trình , đáp ứng các công trình lớn và nhỏ .
Cây trồng bảo hành chăm sóc cây sống khỏe mạnh , xanh tốt.

Rate this post

Leave a Reply